Aksjene i Marine Harvest ASA noteres eks utbytte NOK 2,60 fra og med i dag 9. november 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.