Med virkning fra den 11. oktober 2018 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest.

For flere afdelinger sker der justering af tillæg og fradrag til kurtage mv., og for nogle afdelingers vedkommende er der ligeledes foretaget en mindre justering af ÅOP.

Afdeling Basis 2 (ISIN DK0016195944) har ændret risikoklassifikation fra 4 til 3, hvilket betyder, at køb af andele fortsat er forbundet med en middel risiko. Desuden har afdeling Mellemlange obligationer (ISIN DK0015168686) ændret risikoklassifikation fra 3 til 2, hvilket betyder, at køb af andele nu er forbundet med en lav risiko.

Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.


Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

 

Tom Holflod
Senior Product Manager