Selskabsmeddelelse nr. 4 – 2018
København, den 17. april 2018Delårsrapport for 1. kvartal 2018

  • Omsætningen i perioden 1. januar 2018 – 31. marts 2018 udgør DKK 21,4 mio.
     
  • Koncernens resultat udviser et overskud på DKK 0,9 mio., hvilket er i overensstemmelse med forventningerne.
     
  • Egenkapitalen udgør DKK 123,5 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 49,9.
     
  • NTR Holding koncernen forventer uændret en omsætning på DKK 75-80 mio. og et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på DKK 2-5 mio. i 2018.


For yderligere information kontakt:
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30

Vedhæftet fil