OPDATERET: Forventede udbytter 2017 for udvalgte andelsklasser og afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør yderligere forventede udbytter for 2017 for alle afdelinger og andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest.

Udbyttebetalingen forventes at ske den 9. marts 2018. De udbytter, der udbetales til investorernes konti den 9. marts 2018, fragår indre værdi den 6. marts 2018, det vil sige, at første handelsdag uden indeholdte udbytter er den 7. marts 2018.                                  

De opdaterede forventede udbytter for regnskabsåret 2017 fremgår af tabellen nedenfor.

Bemærk, at tallene er foreløbige og ureviderede. De endelige udbytter for 2017 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 17. april 2018.

Udbyttebeløbet vil afhænge af, hvilke afdelinger/andelsklasser der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser der haves.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2017 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

Udbytteoversigt pr. 31. december 2017
 

ISIN
 

Afdeling/Andelsklasse
 

Foreløbigt udbytte
i kr. pr. bevis
DK0060623189Mix Lav Risiko KL A0,30
DK0060623262Mix Mellem Risiko KL A0,00
DK0060623346Mix Høj Risiko KL  A0,00
DK0060105203Korte Obligationer KL A0,90
DK0060105476Mellemlange Obligationer KL A2,10
DK0060105393Lange Obligationer KL A4,10
DK0010079631Value Aktier KL A24,90
DK0010014778Cumulus Value KL A6,00
DK0060032571Value Europa KL A0,00
DK0010304856Value Emerging Markets KL A3,30
DK0016030786Nye Obligationsmarkeder KL A17,40
DK0060088607High Yield Value Bonds Udb. KL A0,00
DK0060444255Investment Grade Value Bonds Udb. – All Countries KL A7,10
DK0010311125Momentum Aktier KL A14,00
DK0010068006Danske Aktier KL A                              39,00
DK0060057487INDEX Stabile Obligationer KL1,40
DK0060442556INDEX OMX C25 KL8,70
DK0060584936Value Bonds 2018 Udb. KL A6,90
DK0060501823Emerging Markets Value Virksomheds­obligationer KL A4,00
DK0060031847INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL4,50
DK0060300762INDEX Emerging Markets KL1,10
DK0010297464INDEX Dow Jones Sustainability World KL 5,00
DK0010297548INDEX Europa Growth KL2,10
DK0010297621INDEX Europa Small Cap KL3,60
DK0010297704INDEX Europa Value KL0,00
DK0010297977INDEX Japan Growth KL0,20
DK0010298009INDEX Japan Small Cap KL0,00
DK0010298199INDEX Japan Value KL0,00
DK0010298272INDEX USA Growth KL11,30
DK0010298355INDEX USA Small Cap KL8,10
DK0010298439INDEX USA Value KL7,80
DK0010204551Value USA KL A6,70
DK0060530764Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL1,90
DK0015762082Indeksobligationer KL  9,90 

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon,
tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg