OSLO BÖRS GODKÄNNER DANNEMORA MINERALS ANSÖKAN OM NOTERINGStyrelsen i Oslo Börs har den 27 maj beslutat godkänna Dannemora Minerals
ansökan om notering av bolagets aktie av serie B på Oslo Axess.

Innan handel i Dannemora Minerals aktie kan inledas på Oslo Axess måste
Oslobörsens krav på ägarspridning uppfyllas. Med anledning därav planerar
Dannemora Mineral att genomföra en mindre nyemission. På grund av den turbulens
som råder på aktiemarknaden har styrelsen i Dannemora Mineral ännu inte fattat
beslut om tidpunkt och villkor för emissionens genomförande.

Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ned från nedanstående länk:[HUG#1419272]