Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår
Pr. aktie steg driftsresultatet med 16%
Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes


• Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i
forhold til samme periode sidste år. 

• Resultat før renter (EBIT) år til dato på DKK 180 mio. mod DKK 127 mio. i
samme periode sidste år, svarende til en stigning på 42%. 

• Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) år til dato på DKK 93 mio.,
39% mere end i samme periode sidste år. 

• Årlig EBVAT pr. aktie på DKK 26,2 mod DKK 23,3 sidste år, svarende til en
stigning på 13%. Sigtet er en stigning på mindst 10% om året. 

• Resultat før skat på DKK 353 mio. år til dato (DKK 155 mio. i første halvår
2007). 

• Udlejningsprocent på 98.

• Egenkapitalandel uændret ca. 39%.

• For 2008 fastholdes forventningerne til en omsætning i niveauet DKK 640-670
mio. (2007: DKK 524 mio.) og et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT)
i niveauet DKK 180-200 mio. (2007: DKK 154 mio.). 


- Med vores fokus på lønsom drift, herunder udlejning af velholdte og
velbeliggende lokaler til virksomheder og organisationer, der lægger vægt på
ordentlige og velfungerende forhold, er vi ikke påvirket nævneværdigt af den
opbremsning og usikkerhed, der kendetegner andre dele af ejendomsmarkedet i
denne tid. Jeudan møder en robust efterspørgsel, har udlejet næsten alt og har
fremgang i omsætning og resultat, siger Niels Heering, formand for Jeudans
bestyrelse, i en kommentar til delårsrapporten.