Til 
OMX Den Nordiske Børs København 
		Direktionen
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
www.rd.dk

Telefon 7012 5300
Telefax 4514 96247. august 2008

 
Selskabsmeddelelse nummer 51 - 2008
Finanskalender 2009 for Realkredit Danmark A/S
Realkredit Danmark A/S har for 2009 fastlagt følgende tidspunkter for
offentliggørelse af regnskabsmeddelelser samt afholdelse af ordinær
generalforsamling: 

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport 2008	  5. februar 2009
Generalforsamling	3. marts 2009
Delårsrapport for 1. kvartal 	5. maj 2009
Delårsrapport for 1. halvår 	11. august 2009
Delårsrapport for 1.-3. kvartal	3. november 2009

Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på
Realkredit Danmarks hjemmeside: www.rd.dk 


Med venlig hilsen

Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til underdirektør Henrik Blavnsfeldt, tlf. 4513
2076.