Resultat før skat på 98,7 mio. kr.

Resultatet følger budgettet.

Primo egenkapitalen forrentes med 16,8 % p.a. før skat.

Netto renteindtægter er steget med 12,2 %.

Udgifter til personale og administration er steget med 3,1 %.

Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 15,4 mio. kr.

Udlån er vokset med 12,3 % og indlån med 10,1 %.

Antal aktionærer er steget med ca.  6 % til ca. 10.650 aktionærer.

Forventningerne til årsresultatet på 210 - 230 mio. kr. fastholdes.

Ny filial åbnes i Årslev ultimo 2008 eller primo 2009.