Cybercom miljöcertifierar sig

Cybercom har erhållit miljöcertifiering enligt den internationella standarden
ISO 14001 för verksamheten i Cybercom Sweden West.

Miljöfrågorna har redan tidigare varit prioriterade inom Cybercom Group och idag
styrs verksamheten i enighet med koncernens miljö policy.

Då allt fler av Cybercoms kunder, framför allt de inom fordonsindustrin, har
efterfrågat ett miljöcertifikat har Cybercom beslutat att miljöcertifiera
verksamheten.

- Vår miljöcertifiering är inte bara en affärsmässig fördel utan är också ett
helt naturligt ställningstagande för oss som arbetsgivare, säger Håkan
Fernström, affärsområdesansvarig för Automotive inom Cybercom.

Det är viktigt för Cybercom som företag att aktivt ta ett samhällsansvar. Detta
är inte endast viktigt i kundrelationerna utan även minst lika viktigt för
Cybercom som en attraktiv arbetsgivare

- Att jobba på ett företag som lyfter fram miljö och etik som viktiga delar
bidrar till att man som anställd känner förtroende och stolthet över sin
arbetsgivare, säger Magnus Larsson, kvalitetsansvarig på Cybercom Sweden West. 

ISO standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av
nästan alla länder. Cybercom Sweden West har miljöcertifierats enligt den
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 och är sedan 1999
även certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Fernström, Director Automotive Solutions, Cybercom Sweden West +46 31 744
80 28
Magnus Larsson, kvalitetsansvarig, Cybercom Sweden West +46 31 744 80 31 
Patrik Anshelm, tf. Informationsdirektör, Cybercom Group +46 70 971 12 84


Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global
sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör
i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce
och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och
bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom
telekom, industri, media, bank och finans, handel samt offentlig sektor.
Koncernen har cirka 1 900 anställda med uppdrag världen över och egna kontor på
27 orter i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX
Nordiska börs. Läs mer på www.cybercomgroup.com