Atria Abp         PRESSMEDDELANDE den 26 juni 2008, kl. 18.10      
                                        
                                        
ATRIA EXPANDERAR AFFÄRSVERKSAMHETEN I ESTLAND GENOM FÖRVÄRVET AV TVÅ      
KÖTTFÖRÄDLINGSBOLAG                               
                                        
Atria skyndar på sin expansion i Estland genom att förvärva           
köttförädlingsbolagen AS Woro Kommerts och AS Vastse-Kuuste Lihatööstus. Av AS 
Woro Kommerts aktiestock är 97,7 procent mål för affären. Bolagen är kända   
producenter av olika högklassiga köttprodukter och konsumentförpackat kött. Med 
dessa företagsköp kompletterar och utökar Atria sitt nuvarande produktsortiment 
för sina estniska kunder inom detaljhandeln.                  

Företaget AS Woro Kommerts grundades år 1993 och har specialiserat sig på att  
producera köttprodukter. Woros produktsortiment omfattar rökta korvar och    
köttprodukter, kokta korvar, grillkorvar och knackkorvar. Bolagets totala    
marknadsandel mätt med värdet är 13 % (källa: AC Nielsen 2008). Woros totala  
marknadsandel är den näst största bland de estniska köttförädlingsbolagen.   
Företaget har under de senaste åren satsat aktivt på att utveckla        
produktkvaliteten och varumärkena. År 2007 uppgick dess omsättning till 9,9   
miljoner euro och antalet anställda är cirka 170. Bolaget har en        
produktionsanläggning i Ahja nära Tartu samt en distributionscentral i Tartu.  
Produktionsanläggningen är byggd vid millennieskiftet och maskinparken är    
modern.                                     

AS Vastse-Kuuste Lihatööstus tillverkar olika pålägg, matkorvar, medvurstar och 
konsumentförpackat kött. Bolaget har ett eget slakteri och ett köttstyckeri.  
Vastse-Kuustes omsättning uppgick år 2007 till 8,8 miljoner euro och bolaget är 
grundat år 1994. Dess totala marknadsandel uppgår till 6 % mätt med värdet   
(källa: AC Nielsen 2008). Bolaget har cirka 140 anställda. Vastse-Kuuste har  
under de senaste åren investerat i en modernisering av produktionslinjerna och 
en höjning av produktionskapaciteten. Också marknadsställningen har stärkts tack
vare de nya investeringarna. Särskilt när det gäller pålägg har företaget en  
stark ställning på den estniska marknaden. Produktionsanläggningen ligger i   
södra Estland, i Vastse-Kuuste.                         

Atria förvärvade år 2005 det estniska köttförädlingsbolaget AS Valga      
Lihatööstus, vars omsättning uppgick till 23,2 miljoner euro år 2007. AS Valga 
Lihatööstus affärsverksamhet tillsammans med Woro och Vastse-Kuuste utgör den  
näst största aktören på den estniska köttförädlingsmarknaden och dess omsättning
skulle uppgå till cirka 42 miljoner euro. Genom att förena funktionerna uppnås 
betydande synergifördelar och ett starkare fotfäste på marknaden.        

Atria investerade år 2007 cirka 7 miljoner euro i att höja kapaciteten och   
kostnadseffektiviteten vid fabriken i Valga samt på att utveckla        
primärproduktionen. Dessutom har Atria satsat märkbart på produktutveckling och 
marknadsföring. Efter de nya företagsköpen har Atria goda förutsättningar för  
tillväxt i såväl Estland som hela det baltiska området.             

Det slutgiltiga genomförandet av affären kräver godkännande från        
konkurrensmyndigheterna i Estland. Detta beräknas ske före slutet av juli. Atria
beräknar att konsolideringen av de nya bolagen sker fr.o.m. den 1 augusti 2008. 
Parterna har avtalat om att köpesumman hålls hemlig.              
                                        
Mer information lämnas av Matti Tikkakoski, Atria Abp:s verkställande direktör, 
tfn +358 50 2582.                                
                                        

ATRIA ABP                                    
                                        
Matti Tikkakoski                                
verkställande direktör                             
                                        
DISTRIBUTION                                  
Helsingfors Börs                                
Centrala medier                                 
www.atria.fi