Siden meddelelsen den 16. juni 2008 er der under aktietilbagekøbsprogrammet
foretaget følgende opkøb: 

	    Antal aktier	Gennemsnitlig købskurs	Transaktionsværdi (DKK)
16. juni 2008	 8.750	        381,76	       3.340.400,00
17. juni 2008	25.000	        392,22	       9.805.500,00
18. juni 2008 	16.250	        387,14	       6.291.025,00
19. juni 2008	37.500	        377,27	       14.147.625,00
20. juni 2008	60.000	        367,62	       22.057.200,00

Akkumuleret   147.500	        377,23	       55.641.750,00


Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 4. april 2008 er der samlet
købt 996.250 aktier for et samlet beløb på 394 mio. DKK. 

Efter ovenstående transaktioner ejer TrygVesta i alt 1.696.742 egne aktier,
svarende til 2,5 % af aktiekapitalen. Det samlede antal aktier i TrygVesta er
68 mio. inklusive egne aktier.