På grund af tekniske problemer er indre værdier for Investeringsforeningen
Nykredit Invest forsinkede, jf. vedhæftede meddelelse.