På grund af tekniske problemer er indre værdier for Specialforeningen Nykredit
Invest forsinkede, jf. vedhæftede meddelelse.