Selskabet offentliggør hermed referatet fra generalforsamlingen.