Resumé
SimCorps forretningsmæssige udvikling i årets første tre måneder har været
tilfredsstillende. Sammenlignet med samme periode sidste år steg
nettoomsætningen for årets første tre måneder med 14 % til EUR 36,9 mio.
Resultatet af primær drift, EBIT, blev for de første tre måneder på EUR 2,3
mio. For 2008 fastholdes forventningerne om en nettoomsætning i intervallet EUR
175 - 185 mio., og en overskudsgrad på 22 - 25 %. 
***
SimCorps bestyrelse har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport
for de første tre måneder af 2008. Af delårsrapporten fremgår blandt andet: 
• Nettoomsætningen for årets første tre måneder blev på EUR 36,9 mio., en
stigning på 14 % i forhold til samme periode sidste år. Side 4 
• Indtægtsføring af licenser og tillægslicenser udgjorde EUR 9,7 mio. for årets
første tre måneder, svarende til en stigning på 16 % sammenholdt med 2007. Den
samlede ordreindgang for de første tre måneder blev på EUR 2,8 mio.,
sammenlignet med en usædvanlig høj kvartalsvis ordreindgang på EUR 10,2 mio. i
samme periode i 2007. Ordrebeholdningen er i kvartalet reduceret med EUR 7,0
mio. og var ved indgangen til andet kvartal EUR 18,0 mio. Side 4 
• Aktivitetsniveauet for salg og levering af konsulentydelser fortsætter på et
højt niveau. Konsulentindtægterne for årets første tre måneder blev på EUR 13,1
mio., en stigning på 6 % i forhold til samme periode sidste år.
Vedligeholdelsesindtægterne udviser en stigning på 24 % i forhold til de første
tre måneder af 2007. Side 5 
• Resultatet af primær drift, EBIT, for årets første tre måneder udviste et
overskud på EUR 2,3 mio., hvilket er bedre end planlagt men EUR 3,2 mio. eller
58 % mindre end for samme periode sidste år. Det skyldes først og fremmest
øgede planlagte omkostninger relateret til medarbejdertilgangen gennem 2007.
Side 6 
• For 2008 fastholdes forventningerne om en nettoomsætning i intervallet EUR
175 - 185 mio. og en overskudsgrad på 22 - 25 %. Ved indgangen til andet
kvartal var EUR 108,0 mio. af 2008-omsætningen kontraktligt sikret, hvilket er
EUR 3,8 mio. mere end på samme tidspunkt sidste år. Koncernens pipeline af
potentielle licenskontrakter udvikler sig fortsat tilfredsstillende, og for
2008 forventer koncernen en samlet ordreindgang af licenskontrakter på samme
niveau som i 2007. Side 7 
***
Investormøde
SimCorps direktion vil præsentere denne delårsrapport på et investormøde fredag
den 23. maj 2008, kl. 9:00 på OMX Den Nordiske Børs København (tidligere
Københavns Fondsbørs), Nikolaj Plads 6, 1067 København K. Der er endvidere
mulighed for at deltage elektronisk i mødet via webcast (link:
http://webcast.zoomvision.se/denmark/clients/simcorp/080523/). Mødet er åbent
for alle. 
CEO, Peter L. Ravn på +45 4076 1841, Senior Vice President Niels Beck på +45
2270 1433 og Senior Vice President Thomas Bry på +45 2092 7454 vil 15 minutter
efter mødets afslutning være til rådighed for at svare på spørgsmål. 
Præsentationen vil efterfølgende kunne ses på SimCorps hjemmeside
www.simcorp.com.