Ekonomi- och finansdirektör Per-Arne Blomquist lämnar SEB för att
tillträda som finansdirektör och vice vd i TeliaSonera.

Annika Falkengren, vd och koncernchef i SEB:

- Även om detta ligger några månader fram i tiden - efter
halvårsbokslutet - vill jag redan nu tacka Per-Arne för hans goda
insatser under åren på SEB och lyckönska honom i den nya utmaningen.
Arbetet med att rekrytera hans efterträdare är redan väl under väg.
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000
företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder
universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska
länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro
i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland och har genom sitt
internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den
31 mars 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 399 miljarder
kronor och förvaltat kapital till 1 331 miljarder kronor. Koncernen
har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 87 30
Katja Margell, chef Externinformation, 070-745 91 38