Solpanelsföretaget GPV i Gällivare nyinvesterar, ökar produktionen
med 50 procent och nyanställer ca 30 personer.

Borevinds dotterbolag Gällivare PhotoVoltaic AB, GPV tar första
steget i en utbyggnad av produktionskapaciteten mot 60 megawatt.
Investeringen på 14 miljoner kronor ger en kapacitetsökning med 50
procent vilket innebär att GPV efter årsskiftet ökat sin kapacitet
från 30 till 45 megawatt. Investeringen medför en förbättrad
produktionsteknik som innebär ökad verkningsgrad i solpanelerna. Den
del av produktionen som hittills hanterats av en lokal
underentreprenör kommer under hösten att övertas av GPV, vilket
innebär en bättre samordning, kontroll och väsentligt lägre
produktionskostnad.

- Investeringen innebär att vi får förbättrad lönsamhet bl.a. genom
högre rörelsemarginaler. Vi blir också Sveriges näst största
tillverkare av solcellsmoduler efter ScanModule AB som ingår i norska
REC-koncernen, säger Owe Linton, styrelseordförande i GPV.

Den nu beslutade fortsatta satsningen i Gällivare innebär
investeringar i både maskiner och kringutrustning i befintliga
lokaler. Investeringen beräknas vara genomförd under december i år.
Marknaden är i stark tillväxt och efterfrågan på GPV's produkter är
mycket stor, vilket gjort att bolaget hittills har haft svårt att
möta marknadens behov. Produkterna går i huvudsak på export till
Tyskland, sydeuropeiska länder och till viss del till skandinaviska
kunder. GPV beräknas under 2008 omsätta 650 miljoner kronor och öka
omsättningen under 2009 till 850 miljoner med en förstärk
rörelsemarginal.


För ytterligare information kontakta:
Owe Linton, styrelseordförande
0304-435 75
0706-574980

Anders Rabbe, verkställande direktör
0304-435 75

office@borevind.se
www.borevind.se