Bestyrelsen for Carlsberg A/S (“Carlsberg” eller “Selskabet”) offentliggør
hermed en fuldt garanteret fortegningsretsemission på DKK 30,5 mia. i forholdet
1:1 (“Fortegningsretsemissionen”). Provenuet fra Fortegningsretsemissionen vil
blive anvendt til delvis indfrielse af de lånefaciliteter, der blev optaget til
at finansiere overtagelsen af visse aktiver i Scottish & Newcastle plc (“S&N”).
Fortegningsretsemissionen gennemføres med henblik på at sikre Carlsbergs
”credit rating”, som er “investment grade”, økonomisk fleksibilitet samt
væsentligt at forøge Selskabets “free float” og likviditet i B-aktierne. 

Bestyrelsen for Carlsberg besluttede torsdag den 15. maj 2008 at udstede
76.278.403 nye B-aktier (de “Udbudte Aktier”) à nom. DKK 20. Med henblik på at
forbedre likviditeten i Selskabets aktier udbydes der udelukkende B-aktier.
Aktierne vil blive udbudt med fortegningsret til alle eksisterende ejere af
A-aktier og B-aktier ("Eksisterende Aktier") i Carlsberg. Tegningsforholdet for
Fortegningsretsemissionen er én tegningsret pr. Eksisterende Aktie og én ny
aktie pr. tegningsret. 

De Udbudte Aktier udbydes til DKK 400 pr. Udbudt Aktie (franko), hvilket er 40%
lavere end slutkursen på B-aktierne, der udgjorde DKK 666 onsdag den 14. maj
2008 (senest mulige dato før offentliggørelsen af Prospektet) (25% lavere end
den Teoretiske Ex-Tegningsretskurs på DKK 533). 

Carlsberg forventer at modtage et nettoprovenu på ca. DKK 30,1 mia. (efter
fradrag af skønnede omkostninger, som skal betales af Selskabet) og vil anvende
nettoprovenuet til indfrielse af en mellemfinansieringsfacilitet på DKK 28,7
mia. og delvis indfrielse af en lånefacilitet, som Carlsberg har optaget for at
finansiere overtagelsen af visse aktiver i S&N. 

Fortegningsretsemissionen er fuldt garanteret af BNP Paribas, Danske Markets
(division af Danske Bank A/S), Lehman Brothers International (Europe) og Nordea
Bank Danmark A/S (“Joint Global Coordinators”). Med forbehold af opfyldelse af
visse betingelser har Joint Global Coordinators indgået en aftale med Carlsberg
om at tegne alle Udbudte Aktier, der ikke måtte være tegnet på grundlag af
tegningsretter senest den 10. juni 2008 kl. 17.00 (dansk tid). Tegningen vil
ske til tegningskursen. 

Læs hele meddelelsen i det vedhæftede dokument