Til OMX Nordic Exchange Copenhagen 
Company News Service 
Faaborg, den 24. april 2008 
Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Resume:

SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal 2008 omsat for 157,5 mio. kr. mod 
142,7 mio. kr. i de første 3 måneder af 2007. 

Bruttoresultat er i 1. kvartal 2008 realiseret med 28,9 mio. kr. mod 28,3 mio.
kr. i tilsvarende periode af 2007. 

Det primære driftsresultat i 1. kvartal 2008 udgør et overskud på 2,5 mio. kr.
mod 4,4 mio. kr. i samme periode af 2007. Reduktionen i det primære
driftsresultat skyldes engangsomkostninger i størrelsesordenen 2 mio. kr. 

Koncernens resultat før skat i 1. kvartal 2008 er et overskud på 2,4 mio. kr.
mod 4,9 mio. kr. i de første 3 måneder af  2007. 

SKAKO Industries koncernens egenkapital pr. 31. marts 2008 udgør 255,6 mio. kr.
mod 254,5 mio. kr. primo året. 

Koncernens soliditet pr. 31. marts 2008 er 48% mod 50% primo året, og
egenkapital-forrentningen for 1. kvartal 2008 udgør 2,3% p.a. mod 4,6% p.a. i
samme periode af 2007. 

Koncernens har haft højere omsætning end sidste år, men resultatet er lavere
end forventet, væsentligst på grund af engangsomkostninger. Med baggrund i det
høje aktivitetsniveau i koncernens forretningssegmenter og en god
ordresituation fastholdes forventningerne til året, som meddelt i årsrapporten
for 2007 - en koncernomsætning på ca. 700 mio. kr. og et resultat før skat i
niveauet 40 mio. kr.