Selskabsmeddelelse 10/2008

Greentech Energy Systems A/S gennemfører tegningsoptionsprogram

Resumé:

Bestyrelsen for Greentech Energy Systems A/S har den 24. april 2008 i
overensstemmelse med de på generalforsamlingen den 23. april 2008 godkendte
”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning” besluttet at udnytte
bemyndigelsen til gennemførelse af tegningsoptionsprogram. 

Programmet for 2008 omfatter 200.000 stk. tegningsoptioner, svarende til 0,43 %
af selskabets udstedte aktiekapital, hvor hver tegningsoption giver ret til
tegning af 1 stk. aktie af nominelt DKK 5,00 i Greentech Energy Systems A/S.
Ved udnyttelse af tegningsoptionerne tegnes aktierne til tildelingskursen, som
andrager 80,10 

Tegningsoptionerne tildeles koncerndirektionen, ledende medarbejdere og øvrige
medarbejdere i Greentech.