* Myllykoski-konsernin liikevaihto vuoden 2008 tammi-maaliskuussa oli EUR 352  
miljoonaa eli alhaisempi kuin vuonna 2007 vastaavana aikana (EUR 374 miljoonaa).
Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli EUR 370 miljoonaa.      
* Tammi-maaliskuun 2008 liiketulos oli EUR 1 miljoonaa, kun se vastaavana aikana
viime vuonna oli EUR 6 miljoonaa. Vuoden 2007 loka-joulukuun liiketulos oli EUR 
-7 miljoonaa.                                  
* Tammi-maaliskuun tulos oli EUR -5 miljoonaa, kun se vastaavana aikana viime  
vuonna oli EUR 1 miljoonaa. Vuoden 2007 loka-joulukuun tulos oli EUR -12    
miljoonaa.                                   
* Tammi-maaliskuun kokonaistuotanto oli hieman edellisvuotta alhaisempi, 589.000
tonnia. Paperin kysyntätilanne oli poikkeuksellisen hyvä perinteisesti     
hiljaisena alkuvuonna ja koneiden käyntiasteet pysyivät korkeina.        
* Paperin hintojen korotukset olivat edelleen riittämättömiä kompensoimaan   
kasvaneita kuitu- ja energiakustannuksia.                    
* Myllykoski-konsernin liiketoiminta organisoitiin kahteen maantieteelliseen  
segmenttiin: Myllykoski Europe ja Myllykoski North America.           


Tunnuslukuja:                                  

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 1-3/2008  | 1-3/2007  | 1-12/2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, EUR miljoonaa     |   352  |   374  |  1 445   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio, EUR miljoonaa |    1  | 6     |   -11   |
--------------------------------------------------------------------------------
| -liikevaihdosta, %         |   0,3  |   1,6  |  -0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos, EUR miljoonaa   |   -5  |    1  |    1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %       |  -3,9  |   0,4  |   0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %         |  27,3  |  28,6  |  28,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste 1), %       |  34,1  |  36,1  |  35,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit ilman      |   61  |   11  |   60   |
| yritysostoja, EUR miljoonaa     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| -liikevaihdosta, %         |   5,3  |   3,6  |   4,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin       |  2 979  |  3 365  |  3 226   |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Pääomalainat lisätty omaan pääomaan.                     


Lisätietoja:                                  

Sverre Norrgård, toimitusjohtaja, CEO, Myllykoski Oyj              
puh. 050-2529                                  

MYLLYKOSKI on perheomistuksessa oleva kansainvälinen paperiteollisuusyhtiö,   
jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Sveitsissä ja      
Yhdysvalloissa, ja jolla on lisäksi maailmanlaajuinen myyntiverkosto. Yrityksen 
suomalaiset juuret ulottuvat vuoteen 1892.                   
Myllykoski-ryhmä valmistaa puupitoisia päällystämättömiä ja päällystettyjä   
painopapereita sekä sanomalehtipaperia. Monissa lajeissa käytetään raaka-aineena
kierrätyskuitua. MYLLYKOSKI on yksi maailman suurimmista painopapereiden    
tuottajista.                                  
Myllykosken yhdeksän paperitehtaan kokonaiskapasiteetti on 3 miljoonaa tonnia, 
mukaan lukien allianssipartneri Rhein Papier GmbH, jonka osa Plattling Papier  
on. Henkilöstöä on noin 3.300. MYLLYKOSKI on edelläkävijä            
kierrätyskuitupohjaisten paperien valmistuksessa. Kaikilla Myllykosken Euroopan 
tehtailla on ISO 14001-sertifiointi. Myllykosken visiona on olla merkittävä   
painopaperibrändi, joka tunnetaan luovuudestaan ja myönteisistä         
liiketoimintaratkaisuistaan.