Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med
Mols-Linien A/S' aktier og tilknyttede værdipapirer.