Tidpunkt för uttalande om Askerös erbjudande

Askerö Utveckling AB ("Askerö") offentliggjorde den 27 mars 2008 ett offentligt
kontanterbjudande till aktieägarna i Sigma om 6,90 kronor per aktie
(”Erbjudandet”). Om Sigma innan likvid redovisas i Erbjudandet genomför
utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna kommer priset i
Erbjudandet att justeras med motsvarande belopp. Om årsstämman i Sigma beslutar
om föreslagen utdelning om 0,17 kronor per aktie kommer priset i Erbjudandet
således att justeras till 6,73 kronor per aktie.

Offentliggörande av uttalande från Sigmas styrelses särskilda utskott med
anledning av Erbjudandet beräknas ske omkring den 30 april 2008. Detta uttalande
kommer därför inte att intas i den erbjudandehandling som förväntas
offentliggöras av Askerö före acceptperiodens beräknade början den 25 april
2008.
Det särskilda utskottets uttalande kommer att offentliggöras och presenteras på
Sigmas hemsida samt sändas till aktieägarna i Sigma. Med anledning av att det i
Sigmas styrelse finns ledamöter med anknytning till Askerö tillämpas OMX Nordic
Exchange Stockholms regler om så kallade MBO-erbjudanden och det särskilda
utskottet kommer att offentliggöra erhållna värderingsutlåtanden i samband med
uttalandet enligt ovan.

För ytterligare information, kontakta: 
• Sune Nilsson, styrelseledamot och VD, mobil 0703-79 15 28 
• Konstantin Caliacmanis, styrelseledamot, mobil +30 697 288 6456


Sigma är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
23 april 2008, klockan 15.

Sigma är en ledande leverantör av lösningar inom IT, Management och
Informationslogistik. Vi levererar på en internationell marknad och fokuserar på
funktionella åtaganden. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1400
medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Ungern,
Storbritannien, Kina, Indien och Ukraina. www.sigma.se