Volvo investerar i Proxio AB, vars programvara minskar transportkostnaden och
sparar miljön

Volvokoncernen, via Volvo Technology Transfer, investerar tillsammans med KTH
Chalmers Capital i Göteborgsbaserade Proxio AB. Proxio har tagit fram
mjukvarulösningen Proxio Optimizer™ som hjälper transportköpande bolag att
effektivisera transportupplägg, vilket i sin tur bidrar till lägre kostnader och
mindre miljöpåverkan. Proxios lösning har visat sig kunna minska ett bolags
transportkostnader med 15 % eller mer. Proxio Optimizer används inom
Volvokoncernen och fullt implementerad beräknas applikationen kunna bidra till
årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner kronor.


Att köpa transport- och logistiktjänster är kostsamt och svårigheten med att på
ett korrekt sätt utvärdera och använda möjligheter transportörerna erbjuder
medför ofta onödiga kostnader för företagen. Förutom ökade kostnader har ett
ineffektiv utnyttjande av transporter även en negativ inverkan på miljön. Proxio
Optimizer låter användaren optimera fram och simulera olika transportupplägg och
därmed kan transportkostnader och miljöeffeker minska.

“Proxio har en mycket stor potential då deras mjukvara inte enbart bidrar till
stora kostnadsbesparingar utan även möjliggör en praktisk och effektiv planering
av transporter och därmed minskade utsläpp av koldioxid,” säger Per Wassén,
investeringsansvarig på Volvo Technology Transfer. 

Proxio Optimizer kan räkna ut effekten av samt optimera utsläppen av koldioxid i
ett transportupplägg och arbete pågår med att ytterligare effektivisera
mjukvaran vad gäller just miljöområdet.

“En stor fördel med Proxio Optimizer är just förmågan att kunna förstå och
simulera olika alternativ. Att välja bland olika transportalternativ i t.ex en
upphandlingssituation resulterar i en mängd olika data. Proxio Optimizer hjälper
här till att skapa bra beslutsunderlag från den datan. Analyser som tidigare tog
flera månader kan nu göras på några få dagar eller en vecka,” säger Henrik
Erkfeldt, Projektledare vid Volvo Logistics och ansvarig för metoder och verktyg
inom logistikoptimering. 

Volvo Technology Transfer AB ingår i Volvokoncernen och fokuserar på att
utveckla och stödja nya affärer av relevans för Volvokoncernen. En del av denna
verksamhet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och
kommersiellt intresse.
Proxio AB kommer att presentera Proxio Optimizer™ vid mässan Logistik &
Transport, som pågår den 20-22 maj i Göteborg.

2008-04-23

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Per Wassén,
Volvo Technology Transfer, 031-66 91 68 alt 0708-96 00 55

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika
produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i
form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och
beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för
offentliggörande 20080423 kl 15.00.
Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt
komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000
anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180
marknader. Volvo omsätter omkring 285 miljarder SEK och är noterat på OMX
Nordiska Börs Stockholm.