I henhold til Aktieselskabslovens §28a og Værdipapirhandelslovens §29 meddeles
det hermed, at Investea A/S har meddelt Investea Stockholm Retail A/S, at
Investea A/S har købt nominelt 1.500.000 stk. B-aktier. Investea A/S ejer
herefter 4.444.444 stk. A-aktier á DKK 1 og 2.650.000 stk. B-aktier á DKK 1
svarende til 15,96% af aktiekapitalen og 55,77% af stemmerne i selskabet.