Totalkredit/Nykredit tilbyder Østjydsk Bank A/S en ændret samarbejdsaftale.

Under forudsætning af godkendelse blandt involverede pengeinstitutter, får det
følgende betydning for Østjydsk Bank A/S: 

- Kursavance på ca. 11,5 mio. kr.
- Kursavance efter skat på 8,6 mio. kr.
- Tabsgarantier for ca. 880 mio. kr. bortfalder.
- Solvensen øges - alt andet lige - med 0,6 %