Som meddelt af Totalkredit/Nykredit den 6. marts 2008 tilbydes
pengeinstitutterne bag Totalkredit en ny og bredere samarbejdsaftale, der
udbygger aftalen fra 2003, der blev indgået, da Nykredit købte Totalkredit.