Orientering om konsekvensen for Vinderup Bank af Totalkredit / Nykredit's
tilbud om ændring af samarbejdsaftalen.