Izdarītie labojumi: pievienots pārskats angļu valodā.


Esam gandarīti par DnB NORD Bankas izaugsmi un veiksmīgajiem darbības
rezultātiem 2007. gadā. Bankas padomes apstiprinātā un valdes īstenotā
stratēģija ir bijusi veiksmīga un nodrošinājusi DnB NORD Bankas tālāku stabilu
attīstību. 

2007. gadā DnB NORD Banka turpināja ceļu uz bankas stratēģiskā mērķa
sasniegšanu - kļūt par vienu no vadošajām bankām Latvijā. DnB NORD Bankas
aktīvu apjoms 2007. gadā palielinājās par 37% salīdzinājumā ar gada sākumu,
sasniedzot LVL 1 798 miljonus. 
Bankas depozītu apjoms 2007. gadā palielinājās par 11%, sasniedzot LVL 353
miljonus. Ņemot vērā makroekonomiskās tendences, bankas īstenotā kredītpolitika
balstījās uz salīdzinoši konservatīviem riska principiem, un bankas
kredītportfelis palielinājās par 39% salīdzinājumā ar gada sākumu, sasniedzot
LVL 1 557 miljonus. 

Juridiskajām personām izsniegto kredītu apjoms sasniedza LVL 679 miljonus,
savukārt privātpersonām izsniegto kredītu apjoms — LVL 860 miljonus, veidojot
55% no DnB NORD Bankas kredītportfeļa. 
2007. gadā DnB NORD Banka turpināja īpašu uzmanību pievērst arī lielo, mazo un
vidējo uzņēmumu apkalpošanai, tādējādi klientu - juridisko personu - skaits
pārskata periodā palielinājās par 19%. Arvien lielāks skaits privātpersonu
izvēlas DnB NORD Banku depozīta atvēršanai, kredīta saņemšanai, investīciju
veikšanai fondos, pārskaitījumiem vai citu finanšu pakalpojumu saņemšanai.
Klientu - privātpersonu - skaits 2007. gadā palielinājās par 14% salīdzinājumā
ar gada sākumu. 

DnB NORD Bankas konsolidētā tīrā peļņa 2007. gada beigās sasniedza LVL 19,58
miljonus - ievērojami vairāk salīdzinājumā ar 2006. gada peļņas rādītāju, kas
bija 9,87 miljoni. Bankai šis ir bijis veiksmīgs gads, un ir iesniegts
priekšlikums peļņu kapitalizēt. 

2007. gadā banka turpināja attīstīt savu filiāļu tīklu, atverot 2 jaunas
filiāles, kā arī turpinot filiāļu modernizāciju visā Latvijā. Pārskata perioda
beigās bankas klienti nepieciešamos finanšu produktus un pakalpojumus varēja
saņemt 34 bankas filiālēs un 3 norēķinu grupās. Darbu ir uzsākusi arī Virtuālā
filiāle, kas dod iespēju klientiem saņemt visus bankas pamatpakalpojumus pa
telefonu. 

Saskaņā ar DnB NORD Bankas stratēģiju, 2007. gadā īpaša uzmanība tika pievērsta
jaunu investīciju, dzīvības apdrošināšanas un uzkrājumu produktu izstrādei un
ieviešanai, un bankas klienti tos ir augstu novērtējuši. 

Investīciju pārvaldes akciju sabiedrības DnB NORD Fondi pensiju plānu
ienesīgums ir bijis viens no augstākajiem tirgū. IPAS DnB NORD Fondi pārvaldīto
aktīvu apjoms 2007. gadā palielinājās vairāk nekā 3 reizes, sasniedzot LVL 11,4
miljonus. IPAS DnB NORD Fondi ir sākusi piedāvāt arī individuālos investīciju
portfeļus. 


Pārskata periods bija veiksmīgs arī otram DnB NORD Bankas meitas uzņēmumam -
līzinga kompānijai DnB NORD Līzings. Līzinga kompānijas aktīvu apjoms pārskata
periodā ir sasniedzis LVL 200 miljonus. Uzņēmuma līzinga un faktoringa
portfelis 2007. gada laikā ir palielinājies par 65%, sasniedzot LVL 184
miljonus. 

Pateicoties konservatīvajai risku politikai, bankas riska pozīcija ir
saglabājusies stabila un ir pozitīvi vērtējama salīdzinājumā ar banku sektora
vidējiem rādītājiem. 
2007. gada beigās tika parakstīts līgums par bankas jaunās centrālās
administrācijas ēkas būvniecību. Jaunās ēkas celtniecība noslēgsies 2010. gada
vasarā, un banka ir gandarīta, ka šī ēka būs viena no tehnoloģiski
attīstītākajām un mūsdienīgākajām celtnēm Rīgā, apvienojot augstvērtīgu
arhitektūru un energoefektīva biroja īpašības. 

2008. gadā banka turpinās darboties kā universāla banka, pievēršoties trim
galvenajiem biznesa virzieniem — banka privātpersonām, banka lieliem, vidējiem
un maziem uzņēmumiem, kā arī sniegs būtiskākos investīciju bankas pakalpojumus. 
2008. gadā īpaša uzmanība tiks pievērsta MVU nepieciešamo finanšu produktu un
pakalpojumu izveidei un tālākai pilnveidošanai, kā arī investīciju produktu
izstrādei gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Lai sniegtu bankas klientiem
arvien augstāku servisa līmeni, plānots veikt arī būtiskas investīcijas IT
sistēmu modernizācijā.