I henhold til dette program vil Novo Nordisk tilbagekøbe B-aktier for
et beløb på indtil 2 mia. kr. i perioden fra 31. januar 2008 frem til
6. august 2008.

Siden meddelelsen den 25. februar 2008 er der under
aktietilbagekøbsprogrammet foretaget følgende transaktioner:


          Antal aktier Gennemsnitlig Transaktions-
                 købskurs   værdi (kr.)
Akkumuleret,      947.907         305.277.248
seneste meddelelse
25 Feb 2008       30.000   347,1900  10.415.700
26 Feb 2008       30.000   342,4500  10.273.500
27 Feb 2008       50.000   338,1450  16.907.250
28 Feb 2008       50.000   337,2500  16.862.500
29 Feb 2008       50.000   335,4900  16.774.500
Akkumuleret, 2008   1.157.907         376.510.698


Transaktioner i forbindelse med Novo Nordisks incitamentsordninger
har medført et nettosalg for Novo Nordisk af 2.170 B-aktier. Aktierne
i disse transaktioner har ikke været en del af Safe Harbour
tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Novo Nordisk i alt 26.125.090
stk. egne aktier, svarende til 4,0% af aktiekapitalen. Det samlede
antal aktier i selskabet er 646.960.000 stk. inklusive egne aktier.

Yderligere information:

Medier:       Investorer:

Elin K. Hansen   Mads Veggerby Lausten
Tlf.: 4442 3450   Tlf.: 4443 7919
ekh@novonordisk.com mlau@novonordisk.com

          Hans Rommer
          Tlf.: 4442 4765
          hrmm@novonordisk.com


Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2008