2008 m.vasario 29 d. AB "Klaipėdos baldai" valdyba patvirtino  audituotą 2007
metų veiklos rezultatą:  pardavimai 154331 tūkst.Lt (44697tūkst. EUR), pelnas 
iki apmokestinimo 4080 tūkst.Lt (1182 tūkst. EUR), grynasis pelnas  
3016 tūkst.Lt (874 tūkst. EUR).

Direktorius
Eimuntas Jankauskas

Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją
Rima Olberkytė-Stankus
Tel.8-5-2101681