Pateikiame AB Vilkyškių pieninės 2007 metų 12 mėnesių
konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas. 
Vilija Milaševičiutė
Ekonomistė - analitikė 
Tel.: +370 441 55102