Pateikiama 2007 metų neaudituota tarpinė finansinė atskaitomybė.

Direktorius
Eimuntas Jankauskas

Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją
Rima Olberkytė-Stankus
Tel.8-5-2101681