AS "Trasta komercbanka" 2007.gada 12mēnešu neauditēts finanšu pārskats.