2007. aasta IV kvartali tulemused
Balti Investeeringute Grupi Pank AS'i (BIG'i) laenuportfell kasvas neljandas
kvartalis 261 miljoni krooni võrra, ulatudes kvartali lõpuks 2 176 miljoni
kroonini. Bilansimaht kasvas 2007. aasta lõpuks 2 620 miljoni kroonini,
kasvades aastaga 2,2 korda. Seisuga 31.12.2007 moodustas klientide
netolaenuportfell bilansimahust 79% ning raha ja selle ekvivalendid 14%. 
Omakapital perioodi lõpus ulatus 472 miljoni kroonini, kasvades kvartaliga 9,4%
(aastane kasv 34%). 
Intressitulu neljandas kvartalis oli 179,041 miljonit krooni, võrreldes 86,291
miljoni krooniga eelmise aasta samal perioodil. Intressitulude maht 2007.
aastal kokku oli 574,381 miljonit krooni, mis on 104%line kasv võrreldes
eelmise aastaga. 
2007. aasta kolmandas kvartalis asutatud Leedu filiaal on hästi käivitunud.
Aasta lõpuks ulatus Leedu laenuportfelli maht 61 miljoni kroonini ning
klientide arv 2,8 tuhandeni. 
Balti Investeeringute Grupi Pank ASi kontorite võrk on kasvanud 38 kontorini,
millest 20 kontorit asuvad Eestis, 14 Lätis ning 4 Leedus. Grupi töötajate arv
seisuga 31.12.2007 oli 494, sellest Eestis 247, Lätis 203 ja Leedus 44
töötajat. 
Aktiivseid laenulepinguid oli 31.12.2007 seisuga üle 108 tuhande ja
laenukliente üle 98 tuhande. 
2007. aasta neljandas kvartalis emiteeris Balti Investeeringute Grupi Pank AS
20 miljoni euro mahus võlakirju välisturgudel, mis oli kolmas osa 2007. aastal
korraldatud võlakirjaemissioonist, mille kogumahuks kujunes 82,75 miljonit
eurot (313 miljonit krooni). Jätkus ka hoiuste portfelli kasv, mis 2007. aasta
lõpuks ulatus 181 miljoni kroonini (kasvades kvartali jooksul 16%). 
2007. aasta novembris omistas reitinguagentuur Moody's Investors Service BIG'le
krediidireitingu B1. Reitingu taotlemise eesmärgiks on tulevikus laiendada
finantseerijate võimalikku baasi ja suurendada oma tuntust rahvusvahelistel
finantsturgudel. 

Täiendav informatsioon:  

Targo Raus
Juhatuse esimees
Tel: +372 735 0923