Emission av obligationslån

Volvo Treasury AB (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om EUR 120
miljoner under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationslånet
emitteras den 26 februari 2008 med förfallodag i maj 2009. Obligationslånet har
en rörlig ränta.Denna information samt länk till emissionsvillkoren i sin helhet, jämte skälen
till emissionen, återfinns på Volvokoncernens webbplats
http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/aktieagare/investera_i_volvo/finans_obli
gationsplac/upplaningsprogram/issues_emtn.htm
Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en
skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades
till media för offentliggörande den 26 februari 2008, kl 14.00.

2008-02-26

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer
Johansson, 031-66 13 34.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika
produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i
form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och
beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för
offentliggörande 20080226 kl 14.00.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt
komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000
anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180
marknader. Volvo omsätter omkring 285 miljarder SEK och är noterat på OMX
Nordiska Börs Stockholm.