Per Lundberg har utsetts till ny VD för Zodiak Vostok, Zodiaks
holdingbolag för dess intressen i Ryssland och CIS, samt till VP East
för koncernen. Per, som är civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm, har under de senaste 20 åren innehaft ledande positioner i
det ryska näringslivet, bland annat som chef för Handelsbanken i
Moskva.

Patrick Nebout blir VP Zodiak Vostok med ansvar för affärsutveckling,
licensiering och samproduktion inom Ryssland och CIS. Patrick kommer
att stationeras i Kiev, Ukraina. Gena Kaganovitj blir VP Zodiak
Vostok med ansvar för den operativa driften i Ryssland och CIS.

Annika Muskantor tar över som tillförordnad CFO när Peter Olofsson
tar en time out av rent personliga skäl. Annika, som har en MBA från
Kellogs Graduate School of Management i Chicago, har tidigare arbetat
i många år på McKinsey och dessutom som CFO på Lowe Brindfors och
Titan Television.

Kim Ardal, VD för Mastiff i Danmark, tar över som VP Nordic efter
Mikael Wallén, VD för Yellow Bird, som blir VP Scripted Programming.

Jens Eriksson, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm,
tidigare bland annat konsult på Bain & Co och försäljningsdirektör på
Universal Music, blir Group Business Controller. Jens, som kommer att
rapportera direkt till koncernchefen, kommer att ansvara för
lönsamhets- och affärsutveckling i koncernen.

Klara Halkjaer, nu VD-assistent och examinerad från Handelshögskolan
i Stockholm, blir Head of Communications och flyttar till London och
Zodiak Internationals kontor.
Erik Hultkvist, nu VD-assistent på Unibet och examinerad från
Handelshögskolan i Stockholm tar över från Klara som VD-assistent och
Trainee på huvudkontoret i Stockholm.

Darren Asamoa, tidigare hos bland annat Endemol och Nickelodeon,
tillträder som Acquisitions Executive hos Zodiak International i
London.

För mer information, kontakta:
Patrick Svensk, VD och Koncernchef Zodiak Television
+46 708 66 0730

Zodiak Television AB är verksam inom utveckling, produktion och
exploatering av rörliga bilder under  varumärkena Mastiff, Jarowskij,
T & T Broadcasters, Diverse Productions, Social Club Productions, 5th
Element, Yellow Bird, TeleAlliance Media Group, Dixi Media, Bullseye,
Kanakna, Lucky Day and Sol i Sverige, Danmark, Norge, Finland,
England, USA, Polen,  Ryssland, Ukraina, Nederländerna, Belgien och
Indien. Dotterbolaget Zodiak International distribuerar koncernens
och andra produktionsbolags program och rättigheter på den
internationella marknaden med kunder i knappt 70 länder.