Den 22 februari 2008 kommer 22 st turbowarranter utgivna av Carnegie Investment Bank AB att noteras på listan för Knock-out warranter. Instrumenten har registrerats vid VPC AB. 

Utfärdare:	Carnegie Investment Bank AB
Värdepapper:	Köp- och sälj turbowarranter av europeisk typ
Lösen:	Automatisk kontant slutavräkning
Löptid:	Från 22 februari 2008 t o m slutdagen eller tidpunkt för knockout händelse
Market Maker:	Carnegie Investment Bank AB