Derivat: Notering av warranter utgivna Carnegie Investment Bank AB (22/08)

Print
| Source: Nasdaq Stockholm AB
Den 22 februari 2008 kommer totalt 72 st warranter utgivna av Carnegie Investment Bank AB att noteras på listan för Warranter, plain vanilla. Instrumenten har registrerats hos VPC AB. 

Utfärdare:	Carnegie Investment Bank AB
Värdepapper:	Köp- och säljwarranter av europeisk typ 
Lösen:	Automatisk kontant slutavräkning
Löptid:	Från 2008-02-22 t.o.m. slutdagen 
Market Maker:	Carnegie Investment Bank AB
Se bifogad bilaga för mer information.