Den 22 februari 2008 kommer totalt 72 st warranter utgivna av Carnegie Investment Bank AB att noteras på listan för Warranter, plain vanilla. Instrumenten har registrerats hos VPC AB. 

Utfärdare:	Carnegie Investment Bank AB
Värdepapper:	Köp- och säljwarranter av europeisk typ 
Lösen:	Automatisk kontant slutavräkning
Löptid:	Från 2008-02-22 t.o.m. slutdagen 
Market Maker:	Carnegie Investment Bank AB
Se bifogad bilaga för mer information.