Hermed følger indberetning af ændring i aktiebesiddelser hos Svendborg
Sparekasse´s indberetningspligtige i henhold til værdipapirhandelslovens §
28a: 

Navn         Jeppe Gorm Frederiksen
Indberetningsårsag  Bestyrelsesmedlem
Udsteder       Svendborg Sparekasse A/S
Fondskode      DK0010282359
Betegnelse      Aktier
Transaktion     Køb
Handelsdato     19.02.2008
Marked        OMX - Den Nordiske Børs
Antal stk.      15
Kursværdi i DKK   kr. 19.500,00