TECKNING AV AKTIER MED KONECRANES OPTIONSRÄTTER                 

Sammanlagt 60 000 nya aktier i Konecranes har tecknats med stöd av optionsrätter
från Konecranes optionsprogram enligt följande:                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Optionsrätt    | Aktier      | Teckningspris (euro/aktie)     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2003 B-serie    | 20 000      | 5,405                |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2003 C-serie    | 40 000      | 6,25                |
--------------------------------------------------------------------------------

Som en följd av aktieteckningarna stiger antalet aktier i Konecranes Abp till 61
038 780 aktier. Teckningspriset tas upp i sin helhet i fonden för inbetalt fritt
eget kapital.                                  

Avsikten är att de nytecknade aktierna skall införas i handelsregistret     
14.2.2008. De nya aktierna ger sina ägare fullständiga rättigheter som     
aktieägare i bolaget från registreringsdagen och aktierna upptas till fri handel
på Helsingors Börsens huvudlista parallellt med de äldre aktierna. Avsikten är 
att handeln med de nya aktierna skall inledas 15.2.2008.            

Antalet aktier i Konecranes Abp kan ytterligare öka med sammanlagt 2 027 540  
aktier på basen av teckningar med utestående optionsrätter. Villkoren för    
samtliga av koncernens optionsprogram finns tillgängliga på Konecranes webbplats
för investerare www.konecranes.com/investor.                  

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett    
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar
och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service
för lyftutrustning och verktygsmaskiner av varje fabrikat. År 2007 omsatte   
koncernen 1 750 miljoner euro. Koncernen har 8 400 anställda på över 470 orter i
43 länder. Konecranes är noterat på OMX Helsingfors Börs (symbol: KCR1V).    

KONECRANES ABP                                 Paul Lönnfors                                  
Chef för investerarrelationer                          
VIDARE INFORMATION                               
Konecranes Abp                                 
Teo Ottola, finansdirektör, tel. +358 20 427 2050                
DISTRIBUTION                                  
OMX Nordiska Börs Helsingfors                          
Allmänna medier