Bjartur Nolsøe, medarbejdervalgt medlem af Eik Banki P/Fs bestyrelse, har
trukket sig som bestyrelsesmedlem, idet han har valgt at søge en ny stilling
uden for Eik Banki P/F. 

Inga Dahl, erhvervskunderådgiver, indtrædet som nyt medarbejdervalgt medlem af
bestyrelsen. 

På vegne af bestyelsen

Frithleif Olsen, formand