Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag sålde den 17 januari 38 974 aktier i Guideline
Oil Drilling Technology AB (GODT). Därmed hade Nordnetkoncernen per 2008-01-17
ett sammanlagt innehav av 2 466 302 aktier, detta motsvarar 9,99 procent av
aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB
(15 908 aktier, 0,06%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (2 444 394 aktier, 9,90%)
och Go4us Nordic AB (6 000 aktier, 0,02%).

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna
pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del
i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB,
utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik
aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga
enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Anders Råge, Administrativ chef, 08-506 330 30, anders.rage@nordnet.se