Liputusilmoitus 28.12.2007

Print
| Source: Kesla Oyj
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9§:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN      
MUUTTUMISESTA                                  


Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus Kesla Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 
yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 21.12.2007 tehdyllä kaupalla.          

Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus on nyt seuraava:             

A-osakkeita:                                  
kpl-määrä	: 227 000 kpl                             
osuus osakepääomasta: 6,71%                           
osuus äänimäärästä: 1,11%	                           

B-osakkeita:                                  
kpl-määrä	: 0 kpl                                
osuus osakepääomasta: 0%                            
osuus äänimäärästä: 0%	                             

Yhteensä:                                    
kpl-määrä	: 227 000 kpl                             
osuus osakepääomasta: 6,71%                           
osuus äänimäärästä: 1,11%	                           

Kesla Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3.383.145 kappaleesta osakkeita    
(A-osakkeita 2.483.145 ja B-osakkeita 900.000 kpl) ja ääniä osakkeilla on    
yhteensä 20.483.145 (yhdellä A-sarjan osakkeella 1 ääni ja B-sarjan osakkeella 
20 ääntä).                                   

Nordea Pankki Suomi Oyj on lisäksi tehnyt Kesla Oyj:tä koskevia         
termiinisopimuksia, joista 2 250 kpl (225 000 osaketta, A-sarja) erääntyy    
helmikuussa 2008. Termiinien erääntyessä helmikuussa 2008 Nordea Pankki Suomi  
Oyj:n omistusosuus Kesla Oyj:n osakepääomasta laskee alle 1/20.         


Kesla Oyj                                    


Jari Nevalainen                                 
toimitusjohtaja                                 


JAKELU:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
www.kesla.com                                  


Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin    
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun    
kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden         
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin      
liikevaihto oli vuonna 2006 33,8 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 66%. Vuonna
1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,    
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa 
on noin 300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Helsingin Arvopaperipörssissä.