Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 21. december 2007

Print
| Source: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over
førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i
værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort
på sædvanlig vis via Københavns Fondsbørs/OMX.