NeuroSearch A/S' aktiekapital og stemmerettigheder

Print
| Source: Neurosearch A/S
multilang-release
Den 3. december 2007 gennemførte NeuroSearch en kapitaludvidelse med udstedelse
af 42.937 nye aktier a nominelt 20 kr. pr. aktie efter udnyttelse af warrants
udstedt til medarbejdere og ledelse. 

I henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 1172 af 9. oktober 2007 om udstederes
oplysningsforpligtelser meddeles det herved, at NeuroSearch A/S' samlede
nominelle aktiekapital ultimo december 2007 udgør 304.853.740 kr. fordelt på
15.242.687 aktier a nominelt 20 kr. pr. aktie og svarende til 304.853.740
stemmer. 


Asger Aamund
Formand for bestyrelsenKontaktpersoner:

Flemming Pedersen, adm. direktør, telefon: 2148 0118

Hanne Leth Hillman, Vice President, Director of Investor Relations & Corporate
Communications, telefon: 4017 5103

NeuroSearch (NEUR) er et skandinavisk biofarmaceutisk selskab noteret på OMX
Den Nordiske Børs København A/S. Kerneforretningen dækker udvikling af nye
lægemidler baseret på en bred og veletableret forskningsplatform med fokus på
ionkanaler og sygdomme i centralnervesystemet (CNS). En betydelig del af
selskabets aktiviteter er partnerfinansieret via en bred strategisk alliance
med GlaxoSmithKline (GSK) og samarbejdsaftaler med bl.a. Abbott og Astellas.
Lægemiddelpipelinen omfatter 13 kliniske (fase I-III) udviklingsprogrammer:
ACR16 inden for Huntingtons sygdom (fase III forberedelse), tesofensine inden
for fedme (fase III forberedelse), NS2359 inden for depression (fase II) og
ADHD (fase II) i samarbejde med GSK, NS1209 inden for epilepsi/smerte (fase
II), ABT-894 inden for ADHD (fase II) og smerte (fase II) i samarbejde med
Abbott, ACR16 inden for skizofreni (fase I) i samarbejde med Astellas, ACR325
inden for maniodepressiv sygdom/Parkinsons sygdom (fase I), ABT-107 og ABT-560
til behandling af flere forskellige CNS-sygdomme, begge (fase I) i samarbejde
med Abbott, NSD-644 inden for smerte mv. (fase I) i samarbejde med GSK samt
ACR343 inden for Parkinsons sygdom (fase I). NeuroSearch har desuden en bred
portefølje af prækliniske lægemiddelkandidater og har kapitalandele i flere
biotekvirksomheder.