Svolders substansvärde 2007-12-28

Print
| Source: Svolder AB
Svolders substansvärde 2007-12-28

Svolders substansvärde ökade med 2 kr per aktie denna vecka.


Svolders substansvärde fredagen den 28 december var 73 kr per aktie. 
Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag. 

Under kalenderåret 2007 minskade Svolders substansvärde, justerat för lämnad
utdelning, med 9 procent. Småbolagsindex CSX minskade under motsvarande
tidsperiod med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,25 kr,
vilket innebär att substansvärderabatten var 21 procent. 
Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små
och medelstora företag. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.svolder.se 

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70