LUNDIN PETROLEUM SÄKRAR BORRIGG FÖR PROSPEKTERINGS-BORRNINGEN AEGIS I PL 304

Aker Exploration AS (Aker Exploration) kommer att förvärva en licensandel i produktionslicensen PL 304, belägen på den norska kontinental sockeln (NCS) i Nordsjön. Aker Exploration kommer att leverera borriggen Aker Barents för att genomföra borrningen i strukturen Aegis i PL 304.

Print
| Source: Lundin Petroleum AB
multilang-release

Aker Exploration kommer att förvärva en licensandel om 10 procent från Lundin Petroleum samt 20 procent från Endeavour Energy Norge. Till följd av transaktionen kommer Lundin Petroleum som operatör av PL 304 inneha en licensandel om 50 procent och Endeavour Energy Norge kommer inneha 20 procent. Transaktionen är villkorad av de norska myndigheterna.

Aker Barents ägs av Aker Drilling och är en sjätte generationens halvt nedsänkbar borrrigg (semi-submersible). Borrning av av Aegis strukturen förväntas påbörjas under senare delen av 2008.


Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa, Afrika, Ryssland och Asien. Bolaget är noterat vid den nordiska börsen. (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har bevisade och sannolika reserver om 176,4 miljoner fat oljeekvivalenter (mmboe) per den 1 januari 2007.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Ashley Heppenstall
VD
Tel: +41 22 595 10 00

eller

Maria Hamilton
Informationschef
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50